Registreeri
ost ja võida!

Registreerimine on lõppenud!
Pilt või koopia ostutšekist
Lisa fail

Registreeri
ost ja võida!

Osta

mistahes Milka šokolaad

Hoia alles

ostutšekk

registreeru

mondelezpromo.com

Võida

1000 € või kott Milka toodetega

Võitjad
REEGLID
 1. Kaubandusliku loterii (edspidi Tarbijamäng) on tellinud Mondelez Baltic UAB, registrinumbriga 303046543, aadress Taikos pr. 88, LT-51182 Kaunas (edaspidi Klient). Mängu korraldaja on Mworks Eesti OÜ, registrikood 11638183, aadress: Veerenni 24, 10135, Tallinn (edaspidi Tehniline korraldaja).
 1. Tarbijamäng algab 23. jaanuaril 2023 ja lõppeb 26. veebruaril 2023. Tarbijamängus osalevaid tooteid on võimalik osta alates 23. jaanuarist 2023 kell 00.00 kuni 26. veebruarini 2023 kell 23.59 ja osalemiseks saab ostutšekki registreerida alates 23. jaanuarist 2023 kell 00.00 kuni 26. veebruarini 2023 kell 23.59.
 1. Tarbijamängu territoorium – mistahes kauplemiskoht Eesti Vabariigis (k.a. Eestis registreeritud veebipoed nagu näiteks e-Selver, Barbora, Rimi jt.) , kus on võimalik osta tarbijamängus osalevaid tooteid, milleks on kõik Milka šokolaadid. Täpne nimekiri tarbijamängus osalevatest toodetest on leitav Lisast 1 (vt. reeglite lõpus).
 1. Tarbijamängus osalevad tooted on saadaval ka enne ja pärast punktis 2 välja toodud kuupäevi, kuid nende soetamine ei anna õigust tarbijamängus osalemiseks.
 1. Tarbijamängus võivad osaleda kõik Eesti elanikud vanusest sõltumata.
 1. Tarbijamängus ei tohi osaleda Mondelez International ettevõtete grupi ja Mworks Eesti OÜ töötajad ega nende pereliikmed.
 1. Tarbijamängus osalemiseks ja auhinna kättesaamiseks tuleb 23. jaanuarist 2023 kuni 26. veebruarini 2023 Eesti territooriumil loosis osaleva toote ostu puhul alles hoida ostutšekk, mis on ostu tõestuseks ja mida saab tarbijamängus registreerimiseks kasutada punktis 2 nimetatud ajal, enne või pärast seda perioodi tehtud registratsioonid loetakse kehtetuks.
 1. Ostutšeki registreerimine toimub lehel www.mondelezpromo.com, kus tuleb esitada osaleja ees- ja perekonnanimi, ostudokumendi number, osaleja telefoninumber, e-posti aadress ja linn/asula kus ost sooritati. Samuti tuleb registreerimisel üles laadida selgesti loetava ostudokumendi koopia. Dokumendi koopial peab kajastuma dokumendi number, kuupäev ja tõendus vähemalt ühe kampaanias osaleva toote ostu kohta. Kui ostudokument ei vasta reeglites kehtestatud tingimustele, siis osalejale auhinda ei anta. Registreerimine veebilehel www.mondelezpromo.com on tasuta.
 1. Registreerumise õnnestumise korral ilmub ekraanile kinnitust andev sõnum. Registreerumise ebaõnnestumisel teavitatakse sellest tarbijamängus osalejat, kel on võimalik parandada ankeeti kuni registreerumise õnnestumiseni, vastasel juhul osaleja tarbijamängus ei registreeru.
 1. Korraldaja vastutab andmete täpsustamise ning nende töötlemise ja sisestamise käigus tekkivate vigade eest.
 1. Üks tarbijamängus osaleja võib registreerida erinevaid oste erinevate ostutšekinumbritega piiramatu arv kordi.
 1. Üks ostutšekinumber võimaldab vaid ühe auhinna võitmist, vastavalt sellele tohib ühe ostutšeki numbri registreerida ainult üks kord kogu tarbijamängu jooksul. Kui üks ostutšeki number on registreeritud mitmel korral, siis arvestatakse loosimisel esimest registreerimist. Kui tarbijamängus osaleja (üks telefoninumber) proovib sisestada üht ostutšekinumbrit mitmel korral, suurendades nii enda võiduvõimalust, on tarbijamängu läbiviijatel õigus registreeringud tühistada, tagamaks mängus osalejatele võrdse ja ausa osavõtu.
 1. Ostutšekil peab olema täpne ja selgelt loetav tarbijamängus osaleva toote nimi. Kui informatsioon auhinna kättesaamiseks on puudulik, on vajalik nimekiri tšeki teisel poolel täpsete loosimises osalenud toodete nimetustega, müüja allkirjaga ja lahtiseletusega.
 1. Tarbijamängu auhindadeks on:
  1. 5 (viis) rahalist auhinda väärtuses 1000 (üks tuhat) eurot;
  2. 100 (sada) kotti Milka toodetega. Toodete nimekiri: „Milka Chocolate Dessert“, 100 g (1); „Milka Wholenut“, 100 g (2); „Milka Bubbly Milk“, 90 g (1); „Milka Oreo cookies“, 100 g (1); „Milka Oreo“, 300 g (2); „Milka Peanut caramel“, 276 g (2); „Milka Strawberry Cheesecake LED“ 300 g (1).
 1. Tarbijamängu auhinnad loositakse välja kokku 5-e (viie) loosimise käigus, millest igal korral loositakse välja 1 (üks) rahaline auhind väärtuses 1000 (üks tuhat) eurot ja 20 (kakskümmend) kotti Milka toodetega. Loosimised toimuvad järgmiselt:
  1. 01.02.2023 loosimises osalevad perioodil 23.01-29.01.2023 registreeritud ostutšekid.
  2. 08.02.2023 loosimises osalevad perioodil 30.01-05.02.2023 registreeritud ostutšekid;
  3. 15.02.2023 loosimises osalevad perioodil 06.02-12.02.2023 registreeritud ostutšekid;
  4. 22.02.2023 loosimises osalevad perioodil 13.02-19.02.2023 registreeritud ostutšekid;
  5. 01.03.2023 loosimises osalevad perioodil 20.02-26.02.2023 registreeritud ostutšekid;

Võitjate nimed avaldatakse igale loosimisele järgneva tööpäeva jooksul veebilehel www.mondelezpromo.com.

 1. Auhindu hoiab tarbijamängu korraldaja. Tarbijamängu korraldaja võtab loosimisele järgneva kahe (2) tööpäeva jooksul võitjatega e-maili teel ühendust.
 1. Auhindade kättesaamise kord:
  1. Rahaliste auhindade (5 x 1000 eurot) auhindade kättesaamiseks peavad võitjad esitama tarbijamängu korraldajale isikut tõendava dokumendi (pass, ID-kaart või juhiluba), isikukoodi ja arveldusarve numbri. Rahalised auhinnad kantakse võitjatele pangaülekandega üle kahe (2) nädala jooksul peale loosimist.
  2. Kotid Milka toodetega saadetakse võitjatele Itella Smartposti pakiautomaadi teenuse vahendusel hiljemalt 10. märtsiks 2023.
  3. Auhindade ülekande- ja saatmiskulud jäävad Tarbijamängu korraldaja kanda.
 1. Kui tarbijamängu võitja ei saa esitada käesolevates tingimustes sätestatud isikut ja ostu tõendavaid dokumente või nendes dokumentides kajastatud info ei lange kokku võidu toonud registreeringuga, siis auhinda ei väljastata.
 1. Kui tarbijamängu võitja on alaealine, võib ta võidu kätte saada tema seaduslik esindaja, esitades auhinnamängu võitja ja enda isikut tõendavaid dokumente.
 1. Tarbijamängu võitja võib oma auhinna kätte saada kuni 31. märtsini 2023 (k.a.). Peale 31.03.2023 auhindu enam ei väljastata. Kui tarbijamängu võitjad pole 31. märtsiks 2023 võitu välja võtnud, kaotavad nad oma võitja staatuse.
 1. Tarbijamängu korraldajad ei vastuta võimalike kahjude eest, mida auhinnavõitja võib auhinda kasutades põhjustada.
 1. Tarbijamängus saadud auhinda ei pea osaleja nõudmisel vahetama teise auhinna vastu ega hüvitama auhinna väärtust rahas.
 1. Auhinna kättesaamisega seotud lisakulusid, mis pole käesolevates tingimustes sätestatud, näiteks transpordikulud või telefonikõnede maksumus, ei hüvitata.
 1. Auhinda, mida ei antud välja ega võidetud vastavalt tarbijamängu reeglitele, ei loosita korduvalt välja ning neid ei hüvitata rahaliselt.
 1. Tarbijamängu korraldajat ei peeta vastutavaks, kui tarbijamängu osalejad käituvad hoolimatult käesolevate tarbijamängu tingimuste suhtes.
 1. Kõik tarbijamängust tulenevad vaidlused lahendatakse vastavalt Eesti Vabariigi seadustele.
 1. Kõik pretensioonid seoses tarbijamängu korraldamise ja/või läbiviimisega tuleb saata kirjalikult Tehnilisele korraldajale tema postiaadressil või e-posti aadressil kampaaniad@mworks.ee. Pretensioonidele vastatakse hiljemalt 1 kuu jooksul. Tarbijamängu korraldaja hoiatab, et tarbijamängu reklaamimaterjalidel olev info on vaid teavitamiseks. Tarbijamängu reegleid võib leida veebilehel www.mondelezpromo.com.
 1. Tarbijamängu ajal koguvad mängu korraldajad osalejate isiklikke andmeid ning töötlevad neid vastavalt seadusele. Kogutud andmeid kasutatakse ainult tarbijamängu läbiviimiseks, sealhulgas osavõtjate tuvastamiseks, võitjate tuvastamiseks ja nende nimede avaldamiseks ning auhindade kättetoimetamiseks, andmeid säilitatakse osalejate võimalike nõuete täitmiseks ning asitõendite esitamiseks 2 aastat. Kogutud isikuandmete vastutav töötleja on Mworks Eesti OÜ, reg.nr. 11638183, aadress: Veerenni 24, 10135, Tallinn ja volitatud töötleja on IT Solutions UAB, reg.nr. 300899746, aadress: Laisvės pr. 60, Vilnius, Leedu. Korraldajad võivad tarbijamängus osalejate isikuandmeid saata tarbijamänguga seotud korraldusteenuste pakkumiseks, näiteks posti- ja kulleriteenuste pakkujatele, ent ainult seoses auhindade saatmisega. Andmetöötluse tingimused reguleerib vastastikku sõlmitud kokkulepe.

LISA 1

Kampaania toodete nimekiri:

7622200003938„Milka Milkinis“, 87,5 g
7622400005190„Milka Happy Cows“, 100 g
3045140105502„Milka Alpine Milk“, 100 g
4025700001962„Milka White“, 100 g
5998711723491„Milka Toffee“, 100 g
7622300719654„Milka Caramel“, 100 g
76222014640897„Milka Chocolate Dessert“, 100 g
7622210078131„Milka Daim“, 100 g
7622210369444„Milka Bubbly Milk“, 90 g
7622210369543„Milka Bubbly White“, 95 g
3045140118502„Milka Wholenut“, 100 g
4025700001023„Milka Broken Hazelnut“, 100 g
7622210442086„Milka Chips Ahoy“, 100 g
7622210078100„Milka Oreo cookies“, 100 g
7622210953681„Milka Choco Oreo cookies“, 100 g
7622201121068„Milka White Oreo cookies“, 100 g
7622210826053„Milka Sandwich Oreo“, 92 g
7622210217196„Milka Bubbly Caramel“, 250 g
7622300465674„Milka Whole Nuts“, 250 g
7622300200237„Milka Alpen Milk“ 250 g
7622210248671„Milka Choco Jelly“, 250 g
7622210703521„Milka Triolade“, 280 g
7622400904608„Milka Crispy Yoghurt“, 300 g
7622300313357„Milka Toffee Whole Nuts“, 300 g
7622210240200„Milka Oreo“, 300 g
7622210604187„Milka Peanut caramel“, 276 g
7622201677855„Milka Nutty Wafer“, 270 g
7622210683168„Milka Strawberry Cheesecake LED“, 300 g
7622201819552„Milka Delicate Dark Alpine Milk“, 85 g
7622201819170„Milka Delicate Dark Almond“, 85 g
7622201819408„Milka Delicate Dark Salted Caramel“, 85 g
7622210717238„Milka Oreo“, 37 g
7622210597335„I Love Milka Hazelnut“, 110 g
7622210653062„Milka Moments Mix“, 97 g
7622210653147„Milka Moments Oreo“, 92 g
7622210711472„Milka Mix Single“, 138 g
7622210283276„Milka MAM Vanilla“, 330 g
7622210283245„Milka MAM Happy Cows“, 330 g
7622201495572„Milka Hazelnut Spread“, 350 g