registruokite
pirkimą
ir laimėkite

Registracija baigėsi!
Kvito fotografija arba kopija
Pridėti failą

registruokite
pirkimą
ir laimėkite

PIRKITE

bet kurį Milka šokoladą

IŠSAUGOKITE

pirkimo kvitą

REGISTRUOKITE

mondelezpromo.com

LAIMĖKITE

1000€ arba maišelį su
Milka produkcija

LAIMĖTOJAI
TAISYKLĖS
 1. Žaidimo organizatorius, koordinatorius, prizų koordinatorius ir duomenų tvarkytojas
  1. Žaidimo organizatorius yra reklaminių paslaugų teikėjas UAB „Mondelez Baltic“ (toliau tekste – Organizatorius),įmonės kodas 303046543, adresas Taikos pr. 88, LT-51182, Kaunas, Lietuva.
  2. Reklaminio žaidimo koordinatorius Lietuvoje yra UAB „MakesYouLocal“ (toliau tekste – Koordinatorius), įmonės kodas 304185357, adresas Saltoniškių g. 9, PC „Panorama“, Vilnius, 08105, Lietuva.
  3. Reklaminio žaidimo prizų koordinatorius Lietuvoje yra „MB Lokalus“ (toliau tekste – Prizų koordinatorius), įmonės kodas 304101366, adresas Šilo g. 20, Utenos r., Antalgės k., LT-2810, Lietuva.
  4. Žaidimo duomenų tvarkytojas yra SIA „SOMESE Baltic“ (toliau tekste – Duomenų tvarkytojas), įmonės kodas 40103207278,, adresas Brīvības g. 103-4, Ryga, LV-1001, Latvija.
 1. Registracijos terminai
  1. Registruotis žaidime galima nuo 2023 m. sausio 23 d. iki 2023 m. vasario 26 d.
 2. Prizai
  1. Prizų fondą sudaro 105 (šimtas penki) prizai:
   1. 5 (penki) 1000 EUR (tūkstančio eurų) vertės piniginiai prizai.
   2. 100 (šimtas) „Milka“ rinkinių. Kiekvieno rinkinio vertė yra 27,70 EUR (dvidešimt septyni eurai ir septyniasdešimt euro centų). Kiekvieną rinkinį sudaro:
 • 1 (vienas) šokoladas „Milka Chocolate Dessert“, 100 g;
 • 2 (du) šokoladai „Milka Wholenut“, 100 g;
 • 1 (vienas) šokoladas „Milka Bubbly Milk“, 90 g;
 • 1 (viena) sausainių „Milka Oreo cookies“, 100 g pakuotė;
 • 2 (du) šokoladai „Milka Oreo“, 300 g;
 • 2 (du) šokoladai „Milka Peanut caramel“, 276 g;
 • 1 (vienas) šokoladas „Milka Strawberry Cheesecake LED“ 300 g;
 1. Bendra prizinio fondo vertė yra 7770,00 EUR (septyni tūkstančiai septyni šimtai septyniasdešimt eurų).
 1. Registracija
  1. Registruotis žaidime galima perkant bent 1 (vieną) „Milka“ produktą iš pirmame priede pateikto sąrašo, parduotuvėse, esančiose Lietuvos teritorijoje ir el. parduotuvėse nuo 2023 m. sausio 23 d. iki 2023 m. vasario 26 d. Žaidime dalyvauja pirkimo kvitai ar sąskaitos faktūros (toliau tekste – pirkimo dokumentai), išduoti žaidimo registracijos laikotarpiu.
  2. Žaidime nedalyvauja pirkimo dokumentai išduoti juridiniams asmenims.
  3. Įsigijęs žaidimo produktus, dalyvis gali nemokamai registruotis žaidimui skirtame tinklapyje www.mondelezpromo.com. Registruodamasis dalyvis turi nurodyti savo vardą, pavardę, telefono numerį, el. paštą, miestą, kuriame buvo įsigyti produktai ir pirkimo dokumento numerį. Dalyvis gali pasirinkti papildomai įkelti pirkimo dokumento nuotrauką, kurioje aiškiai matomas žaidime dalyvaujantis produktas, pirkimo data, miestas ir unikalus pirkimo dokumento numeris.
  4. Dalyvis turi saugoti pirkimo dokumentą iki 2023 m. kovo 22 d., nes laimėjimo atveju pirkimo dokumentas yra dalyvavimo žaidime įrodymas ir turi būti pateiktas atsiimant prizus.
  5. Tik sėkmingai užsiregistravę dalyviai dalyvauja žaidime. Neteisingai užsiregistravę dalyviai nedalyvauja žaidime.
  6. Vienas dalyvis gali dalyvauti žaidime neribotą kiekį kartų, kiekvieną kartą įsigydamas 1 (vieną) žaidimo produktą.
  7. Žaidimo Koordinatorius pasilieka teisę neišduoti prizo laimėtojui, jei dalyvis:
   1. užregistravo vieną unikalų pirkimo dokumentą kelis kartus;
   2. užregistravo tą patį pirkimo dokumentą, pakeisdamas simbolius į panašius, pirkimo dokumente pridėdamas papildomus simbolius ar skaičius arba pakeisdamas skaičių ir simbolių kombinaciją;
   3. užregistravo kitus pirkimo dokumente aptiktus skaičius, kurie nėra pirkimo dokumento numeris.
  8. Žaidimo Koordinatorius nėra atsakingas už:
   1. galimą dalyvių nuostolį, patirtą perkant žaidimo produktą ar atsiimant prizą;
   2. pasekmes, kurios kyla dėl melagingų duomenų pateikimo ar kitų netikslumų, kylančių dėl dalyvio kaltės;
   3. nebaigtas registracijas, kurias pabaigti sutrukdė techniniai įrangos gedimai registracijos vietoje ar interneto sutrikimai.
  9. Dalyvaudamas žaidime, dalyvis sutinka, kad jo duomenis tvarkytų UAB „MakesYouLocal“ savo duomenų bazėje komunikacijos su laimėtojais tikslais, MB „Lokalus“ prizų išdalinimo tikslais bei SIA „SOMESE Baltic“ duomenų bazėje registracijų išsaugojimo, laimėtojų ištraukimo, jų paskelbimo tikslais.
 1. Laimėtojų nustatymas
  1. Prizų laimėtojai bus nustatomi atsitiktiniu būdu atrenkant laimėtojus kompiuterio programa.
  2. Piniginio prizo laimėtojai bus ištraukti:
   1. 2023-02-01 bus išrinktas 1 (vienas) piniginio prizo laimėtojas ir 2 (du) rezerviniai laimėtojai, kurie registravosi nuo 2023-01-23 iki 2023-01-29;
   2. 2023-02-08 bus išrinktas 1 (vienas) piniginio prizo laimėtojas ir 2 (du) rezerviniai laimėtojai, kurie registravosi nuo 2023-01-30 iki 2023-02-05;
   3. 2023-02-15 bus išrinktas 1 (vienas) piniginio prizo laimėtojas ir 2 (du) rezerviniai laimėtojai, kurie registravosi nuo 2023-02-06 iki 2023-02-12;
   4. 2023-02-22 bus išrinktas 1 (vienas) piniginio prizo laimėtojas ir 2 (du) rezerviniai laimėtojai, kurie registravosi nuo 2023-02-13 iki 2023-02-19;
   5. 2023-03-01 bus išrinktas 1 (vienas) piniginio prizo laimėtojas ir 2 (du) rezerviniai laimėtojai, kurie registravosi nuo 2023-02-20 iki 2023-02-26;
  3. Produktų rinkinių laimėtojai bus ištraukti:
   1. 2023-02-01 bus išrinkti 20 (dvidešimt) produktų rinkinių laimėtojų ir 10 (dešimt) rezervinių laimėtojų, kurie registravosi nuo 2023-01-23 iki 2023-01-29;
   2. 2023-02-08 bus išrinkti 20 (dvidešimt) produktų rinkinių laimėtojų ir 10 (dešimt) rezervinių laimėtojų, kurie registravosi nuo 2023-01-30 iki 2023-02-05;
   3. 2023-02-15 bus išrinkti 20 (dvidešimt) produktų rinkinių laimėtojų ir 10 (dešimt) rezervinių laimėtojų, kurie registravosi nuo 2023-02-06 iki 2023-02-12;
   4. 2023-02-22 bus išrinkti 20 (dvidešimt) produktų rinkinių laimėtojų ir 10 (dešimt) rezervinių laimėtojų, kurie registravosi nuo 2023-02-13 iki 2023-02-19;
   5. 2023-03-01 bus išrinkti 20 (dvidešimt) produktų rinkinių laimėtojų ir 10 (dešimt) rezervinių laimėtojų, kurie registravosi nuo 2023-02-20 iki 2023-02-26;
 1. Laimėtojų paskelbimas
 2. Laimėtojai bus paskelbti tinklapyje www.mondelezpromo.com per 3 (tris) darbo dienas po kiekvieno prizo traukimo.
 1. Prizų atsiėmimas
  1. UAB „MakesYouLocal“ susisieks su laimėtojais asmeniškai susitarti dėl prizų atsiėmimo.
  2. Piniginiai prizai bus perduodami pavedimu į asmeninę laimėtojo banko sąskaitą.
  3. Produktų rinkiniai siunčiami „Omniva“ paštomatais. Prizui gauti, laimėtojai privalo pasirašyti prizo perdavimo formą per „Dokobit“ sistemą iki 2023 m. kovo 15 d. Prizai išsiunčiami per 10 darbo dienų nuo pasirašytos prizo perdavimo formos gavimo.
  4. Piniginio prizo laimėtojas turės pateikti savo asmens kodą bei gyvenamosios vietos adresą dėl pajamų mokesčio sumokėjimo. Su prizais susijusius mokesčius sumoka Koordinatorius.
  5. Prizai, kurie bus neatsiimti laimėtojų iki 2023 m. kovo 15 d., bus perduoti rezerviniams laimėtojams, kurie prizus galės atsiimti iki 2023 m. kovo 22 d.
  6. Prizai, kurie bus neatsiimti rezervinių laimėtojų iki 2023 m. kovo 22 d., taps UAB „Mondelez Baltic“ nuosavybe.
  7. Produktų rinkiniai neišmokami pinigine suma, nekeičiami į kitą prizą, produktus ar paslaugas. Piniginiai prizai perduodami tik pavedimu į asmeninę laimėtojo sąskaitą.
 1. Baigiamosios nuostatos
  1. SIA „SOMESE Baltic“, UAB „Mondelez Baltic“, MB „Lokalus“ ir UAB „MakesYouLocal“ darbuotojai negali dalyvauti žaidime.
  2. Organizatoriaus, Koordinatoriaus ir dalyvių teisės bei pareigos yra apibūdintos tik šiomis taisyklėmis.
  3. Reklaminėje medžiagoje pateikiama šio žaidimo informacija yra tik informacinio pobūdžio.
  4. Dalyvavimas šiame žaidime reiškia, kad dalyvis sutinka su šiose taisyklėse nurodytomis nuostatomis.
  5. Visi žaidimo Organizatoriaus priimti su žaidimu susiję sprendimai žaidimo metu yra galutiniai ir privalomi visiems dalyviams.
  6. UAB „MakesYouLocal“ turi teisę iš dalies pakeisti žaidimo taisykles bet kuriuo metu be išankstinio perspėjimo, paskelbus pakeitimus žaidimo puslapyje www.mondelezpromo.com, kad būtų užtikrintas saugumas ir skaidrumas.
  7. Dalyviai turi teisę iki 2023 m. balandžio 5 d. pateikti skundus dėl žaidimo eigos. Visi skundai turi būti skirti žaidimo koordinatoriui UAB „MakesYouLocal“, adresu Saltoniškių g. 9, PC „PANORAMA“, 3 aukštas, Vilnius, 08105, Lietuva arba el. paštu loterijos@makesyoulocal.com. Atsakymai į skundus turi būti pateikti per 15 darbo dienų nuo skundų gavimo datos.
  8. Visų dalyvių asmeniniai duomenys bus naudojami tik žaidimo vykdymo, o ne rinkodaros tikslais. Nuo prizų atidavimo termino pabaigos, t. y. 2023m. kovo 22 d., asmeniniai duomenys bus sunaikinti ne vėliau nei per 30 dienų.
 1. Papildoma informacija
  1. Norėdami gauti daugiau informacijos apie žaidimą:
   1. apsilankykite tinklapyje www.mondelezpromo.com;
   2. susisiekite el. paštu loterijos@makesyoulocal.com;
   3. skambinkite telefono numeriu +370 623 53455.

Priedas Nr. 1.

Žaidime dalyvaujantys produktai:

7622200003938„Milka Milkinis“, 87,5 g
7622400005190„Milka Happy Cows“, 100 g
3045140105502„Milka Alpine Milk“, 100 g
4025700001962„Milka White“, 100 g
5998711723491„Milka Toffee“, 100 g
7622300719654„Milka Caramel“, 100 g
76222014640897„Milka Chocolate Dessert“, 100 g
7622210078131„Milka Daim“, 100 g
7622210369444„Milka Bubbly Milk“, 90 g
7622210369543„Milka Bubbly White“, 95 g
3045140118502„Milka Wholenut“, 100 g
4025700001023„Milka Broken Hazelnut“, 100 g
7622210442086„Milka Chips Ahoy“, 100 g
7622210078100„Milka Oreo cookies“, 100 g
7622210953681„Milka Choco Oreo cookies“, 100 g
7622201121068„Milka White Oreo cookies“, 100 g
7622210826053„Milka Sandwich Oreo“, 92 g
7622210217196„Milka Bubbly Caramel“, 250 g
7622300465674„Milka Whole Nuts“, 250 g
7622300200237„Milka Alpen Milk“ 250 g
7622210248671„Milka Choco Jelly“, 250 g
7622210703521„Milka Triolade“, 280 g
7622400904608„Milka Crispy Yoghurt“, 300 g
7622300313357„Milka Toffee Whole Nuts“, 300 g
7622210240200„Milka Oreo“, 300 g
7622210604187„Milka Peanut caramel“, 276 g
7622201677855„Milka Nutty Wafer“, 270 g
7622210683168„Milka Strawberry Cheesecake LED“, 300 g
7622201819552„Milka Delicate Dark Alpine Milk“, 85 g
7622201819170„Milka Delicate Dark Almond“, 85 g
7622201819408„Milka Delicate Dark Salted Caramel“, 85 g
7622210717238„Milka Oreo“, 37 g
7622210597335„I Love Milka Hazelnut“, 110 g
7622210653062„Milka Moments Mix“, 97 g
7622210653147„Milka Moments Oreo“, 92 g
7622210711472„Milka Mix Single“, 138 g
7622210283276„Milka MAM Vanilla“, 330 g
7622210283245„Milka MAM Happy Cows“, 330 g
7622201495572„Milka Hazelnut Spread“, 350 g