REĢISTRĒJIES
Spēle beigusies
Ja rodas jautājumi, rakstiet erika@magnet.lv
PĒRC

JEBKURUS 2 OREO PRODUKTUS*
*akcijā nepiedalās Oreo Original 44 g produkts

SAGLABĀ

PIRKUMA ČEKU

REĢISTRĒJIES

MONDELEZPROMO.COM

UZZINI KATRU DIENU,

VAI LAIMĒJI BALVAS

BALVAS

100 biļešu komplekt (divas biļetes) uz kino seansiem kino centros “Apollo”

5.gab spēļu konsoles
NINTENDO SWITCH

BALVU IEGUVĒJI
NOTEIKUMI

OREO loterijas noteikumi

 1. Loterijas preču izplatītājs: UAB “Mondelez Baltic” reģ. nr. 303046543, juridiskā adrese: Taikos iela 88, Kauņa, Lietuva., LT51501- turpmāk Izplatītājs.
 2. Loterijas organizētājs: SIA „Magnet Promotions” reģistrācijas nr.: 40003639069, juridiskā adrese: Pūces 31-5, Rīga LV-1082, – turpmāk Loterijas rīkotāji.
 3. Loterijas norises teritorija: jebkura tirdzniecības vieta visā Latvijas Republikas teritorijā. Loterijā var piedalīties ikviens pilngadīgs Latvijas Republikas iedzīvotājs.
  1. Loterijas prece: jebkuri 2 (divi) OREO produkti, izņemot OREO Original 44g, tirdzniecības vietā visas Latvijas teritorijā
 4. Loterijas norises laiks:
  1. Loterijas norises sākuma datums: 2022. gada 15.augusts. Loterijas norises beigu datums: 2022. gada 12.septembris.
  2. Loterijas reģistrācijas periods: no 2022. gada 15.augusta līdz 2022. gada 11.septembrim.
 1. Balvu fonds:
Balva Skaits 1 balvas vērtība (EUR) Balvu kopējā vērtība (EUR)
Apollo kīno biļešu komplekti (komplektā 2 biļetes) 100 14,1788 1417,88
Nintendo Switch konsoles 5 313,995 1569,98
Balvu fonda kopējā vērtība EUR, ieskaitot PVN: 2987,86
 1. Loterijas preču skaits, kuras iegādājoties varēs piedalīties Loterijā, ievērojot saprātīgu pieprasījumu, netiks ierobežots.
  1. Loterijas preces var būt pieejamas tirdzniecībā arī pirms vai pēc 4. punktā norādītajiem periodiem, taču to iegāde nedod tiesības piedalīties Loterijā.
  2. Tiek prognozēts, ka Loterijā piedalīsies 5000 (pieci tūkstoši) dalībnieku. Iespēja iegūt laimestu ir 105 (viens simts pieci) pret 5000 (pieci tūkstoši).
 2. Lai piedalītos Loterijā un pretendētu uz balvas iegūšanu, no 2022. gada 15.augusta līdz 2022. gada 11.septembrim jāiegādājas vismaz 2 (divi) loterijas produkti jebkurā tirdzniecības vietā visā Latvijas Republikas teritorijā, jāsaglabā pirkuma apliecinošais dokuments un ar to jāreģistrējas Loterijai:
 • aizpildot reģistrēšanās anketu mājas lapā www.mondelezpromo.com. Anketā jānorāda vārds, uzvārds, pirkuma dokumenta numurs, dalībnieka tālruņa numurs, e-pasta adrese un pilsēta, kura izdarīts pirkums. Reģistrācija ir bez maksas.
 • Obligāti aizpildāmie lauki, lai veiktu dalību loterijā ir: vārds, uzvārds, pirkuma dokumenta numurs un dalībnieka tālruņa numurs, e-pasta adrese un pilsēta, kurā izdarīts pirkums.
 1. Loterijas norises laikā, Loterijas organizētājs veic Preču un pakalpojumu loteriju likumā noteikto personas datu – vārds, uzvārds – ievākšanu un apstrādi. Dati tiek izmantoti, lai identificētu un publicētu Loterijas laimētāju. Atbilstoši “Preču un pakalpojumu loteriju likuma organizēšanas uzraudzības un kontroles kārtības 5. punktam”, loterijas reģistrāciju datu uzglabāšanu 5 gadus veiks Loterijas organizētājs.
 2. Lai nodrošinātu iespējami precīzas un unikālas Loterijas reģistrācijas, tādējādi izvairoties no iespējamas datu dublēšanās, kā arī, lai precīzi noteiktu Loterijas laimētāju un pārbaudītu precīzu dalību loterijā, informētu par laimestu, Loterijas organizētājs pieprasa norādīt dalībnieka tālruņa numuru un pirkuma dokumenta numuru.
 3. Izpildot loterijas nosacījumus vairakkārt, loterijas dalībnieks izlozei tiks reģistrēts vairākas reizes.
 4. Viens pirkuma dokuments var laimēt tikai vienu balvu.

8. Loterijā tiek noteiktas:

 • 16.augusts- 3 Apollo kino biļešu komplekti – izlozē piedalās 15.augusta reģistrācijas
 • 17.augusts- 3 Apollo kino biļešu komplekti – izlozē piedalās 16.augusta reģistrācijas
 • 18.augusts- 3 Apollo kino biļešu komplekti – izlozē piedalās 17.augusta reģistrācijas
 • 19.augusts- 3 Apollo kino biļešu komplekti – izlozē piedalās 18.augusta reģistrācijas
 • 22.augusts- 13 Apollo kino biļešu komplekti– izlozē piedalās 19.-21.augusta reģistrācijas un 1 Nintendo Switch consoli izlozē piedalās 15.-21.augusta reģistrācijas
 • 23.augusts- 3 Apollo kino biļešu komplekti – izlozē piedalās 22.augusta reģistrācijas
 • 24.augusts – 3 Apollo kino biļešu komplekti – izlozē piedalās 23.augusta reģistrācijas
 • 25.augusts-3 Apollo kino biļešu komplekti – izlozē piedalās 24.augusta reģistrācijas
 • 26.augusts- 3 Apollo kino biļešu komplekti – izlozē piedalās 25.augusta reģistrācijas
 • 29. augusts- 13 Apollo kino biļešu komplekti – izlozē piedalās 26.-28. augusta reģistrācijas un 1 Nintendo Switch consoli izlozē piedalās 22.-28.augusta reģistrācijas
 • 30.augusts- 3 Apollo kino biļešu komplekti – izlozē piedalās 29.augusta reģistrācijas
 • 31.augusts- 3 Apollo kino biļešu komplekti – izlozē piedalās 30.augusta reģistrācijas
 • 1.septembris- 3 Apollo kino biļešu komplekti – izlozē piedalās 31.augusta reģistrācijas
 • 2.septembris- 3 Apollo kino biļešu komplekti – izlozē piedalās 1.septembra reģistrācijas
 • 5. septembris- 13 Apollo kino biļešu komplekti – izlozē piedalās 2.- 4.septembra reģistrācijas un 1 Nintendo Switch consoli izlozē piedalās 29.augusta.- 4.septembra reģistrācijas
 • 6.septembris- 3 Apollo kino biļešu komplekti – izlozē piedalās 5.septembra reģistrācijas
 • 7.septembris- 3 Apollo kino biļešu komplekti – izlozē piedalās 6.septembra reģistrācijas
 • 8.septembris- 3 Apollo kino biļešu komplekti – izlozē piedalās 7.septembra reģistrācijas
 • 9.septembris- 3 Apollo kino biļešu komplekti– izlozē piedalās 8.septembra reģistrācijas
 • 12.septembris- 13 Apollo kino biļešu komplekti– izlozē piedalās 9.-11.septembra reģistrācijas
  un 2 Nintendo Switch consoles izlozē piedalās 5. – 11.septembra reģistrācijas
 1. Izlozes notiks 13:00 SIA Magnet Promotions telpās Pūces iela 31-5, Rīga, LV-1082

Izlozes tiks veiktas ar loteriju programmatūru „Premium”.

 1. Uzvarētāju saraksts tiks publicēts izlozes dienā līdz 23:59. Pilns uzvarētāju saraksts tiks publicēts 2022. gada 12.septembrī līdz plkst. 23:59 mājas lapā www.mondelezpromo.com
 2. Laimesta ieguvēji par laimestu saņemšanu tiks informēti personīgi, nosūtot vestuli e-pastā, kas norādīts pie reģistrācijas.
  1. Uzvarētājiem ir iespēja arī pašiem sazināties ar Loterijas rīkotājiem SIA “Magnet Promotions” rakstot uz epastu erika@magnet.lv līdz 16.septembrim. Pēc šī datuma balvas vairs netiks izsniegtas un pāries Preču izplatītāja īpašumā.
  2. Ierodoties saņemt laimējušo balvu, uzvarētājam jāuzrāda pirkumu apliecinošs dokuments ar atbilstošo numuru un personu apliecinošs dokuments (pase/ID karte). Ja uzvarētājs nevar ierasties pēc balvas personīgi, tā tiks nosūtīta. Šajā gadījumā uzvarētājam jāatsūta pirkumu apliecinošs dokuments ar atbilstošo numuru un personu apliecinoša dokumenta (pase/ID karte) kopija. Pēc balvas saņemšanas laimētājs nevar vērsties pie Loterijas rīkotājiem ar pretenziju par balvu.
  3. Pirkuma dokumentā ir jābūt redzamam – atbilstošajam pirkuma dokumenta numuram, kam jābūt identiskam ar reģistrēto, kas ir laimējis izlozē, attēlotam loterijas preces pirkumam laika posmā no 2022. gada 15.augusta līdz 2022. gada 11.septembrim un attēlotam loterijas preces nosaukumam OREO nosaukumam pēc kā var identificēt loterijas preces pirkumu.
  4. Balva netiek izsniegta, ja Loterijas laimētājs:
   1. nevar uzrādīt šajos noteikumos norādītos personas apliecinošos dokumentus vai šajos dokumentos redzamā informācija nesakrīt ar Loterijas laikā veikto reģistrāciju, kas ir laimējusi;
   2. ir reģistrējis vienu pirkuma dokumenta numuru vairakkārt;
   3. ir reģistrējis pirkuma dokumenta numura vietā jebkuru citu numuru, kas norādīts pirkuma dokumentā;
   4. ir reģistrējis vairākas ciparu kombinācijas no viena pirkuma dokumenta, tādējādi mēģinot palielināt savas izredzes laimēt;
   5. ir reģistrējis vienu un to pašu pirkuma dokumenta numuru, mainot tajā simbolus uz līdzīgiem;
   6. ir papildinājis pirkuma dokumenta numuru ar papildus simboliem vai mainījis simbolu kombināciju.
 3. Visas pretenzijas par Loteriju jāsūta rakstiski Loterijas rīkotājiem – SIA Magnet Promotions telpās Pūces iela 31-5, Rīga, LV-1082 līdz 30.septembrim. Pretenzijas, kas iesniegtas pēc šī datuma, neizraisa juridiskas sekas.
  Loterijas rīkotāji izskata pretenziju un atbild uz to 15 (piecpadsmit) dienu laikā pēc saņemšanas. Ja Loterijas rīkotāji uzskata pretenziju par pamatotu, tas atbildē norāda pretenzijas apmierināšanas kārtību un termiņus.
  Loterijas dalībnieks ir tiesīgs atsaukt dalību loterijā, ar rakstveida iesniegumu, norādot konkrētās loterijas nosaukumu, atļaujas numuru un loterijas periodu.
 4. Nobeiguma noteikumi
  1. Loterijas dalībnieki piekrīt, ka informācija un personas dati tiek apkopoti, apstrādāti un glabāti saskaņā ar Latvijas Republikas un Eiropas Savienības likumdošanas un normatīvo aktu prasībām attiecībā uz personas datu aizsardzību.
  2. Piedaloties loterijā, dalībnieki apliecina, ka piekrīt šiem noteikumiem un tam, ka loterijas organizatori un to norīkotās personas drīkst apstrādāt un izmantot viņu datus balvu ieguvēju noteikšanai, publicēšanai mondelezpromo.com, laimestu izsniegšanai. Datu apstrādes mērķis ir nodrošināt loterijas balvu ieguvēju noskaidrošanu un balvu izsniegšanu.
  3. Loterijas Organizētājs neatbild par personas jebkādiem izdevumiem, kas ir saistīti ar piedalīšanos loterijā.
  4. Balvas vērtību nevar saņemt skaidrā naudā vai citu preču veidā.
  5. Organizators neuzņemas nekādu atbildību par ierakstiem, kas ir zuduši un/vai nav atgūti, ir bojāti vai kavēti, vai ko nav iespējams nosūtīt sakarā ar tehniskām kļūdām vai jebkāda cita no tā neatkarīga iemesla dēļ.
  6. Organizators neatbild par pakalpojumu pārtraukumiem sakarā ar tehniskām problēmām, sistēmas vai programmatūras kļūmēm, kavējumiem vai citām problēmām, kas var ietekmēt dalībnieku spēju piedalīties loterijā vai izmantot tīmekļa vietni.
  7. Loterijas rīkotāji nenes atbildību par Loterijas dalībnieku izslēgšanu no izlozes, kā arī par balvas neizsniegšanu gadījumos, kad nav ievēroti Loterijas noteikumi vai Loterijas dalībnieku sniegtā informācija ir nepatiesa vai neprecīza, vai, ja ar Loterijas laimētājiem nav izdevies sazināties no Loterijas rīkotāju neatkarīgu iemeslu dēļ.
  8. Loterijas rīkotāju un Loterijas dalībnieku tiesības un pienākumi ir noteikti tikai šajos Loterijas noteikumos. Reklāmas materiālos pieejamajai informācijai par Loteriju ir tikai informatīvs raksturs.
  9. Loterijas norises kārtību saskaņā ar esošajiem noteikumiem nosaka Loterijas rīkotāji, saskaņojot tos ar Latvijas Republikas Izložu un azartspēļu uzraudzības inspekciju, un to izpilde un ievērošana ir obligāta visiem Loterijas dalībniekiem.

14. Ar Izložu un azartspēļu uzraudzības inspekcijas apstiprinātiem loterijas noteikumiem iespējams iepazīties mājas lapā www.mondelezpromo.com.

Pielikums Nr.1 OREO produktu saraksts

Loterijas produktu saraksts

7622300444181Oreo Vanilla 176g
7622210835338Oreo Brownie 176g
7622210137234Oreo Double Stuff Pocket 170g
7622300489434Oreo Enrobed Choco 246g
7622300489427Oreo Enrobed White 246g